"Să reușim împreună!...elevi, părinți, educatori"

032

În 15 septembrie 1993,tradiţionalul eveniment al începutului de an şcolar, a coincis, pentru cetăţenii cartierului Mioriţa, cu un altul semnificativ – darea în folosinţă a unui nou şi modern lăcaş de învăţământ-şcoala generală, care de la început a purtat numele marelui ,,ION CREANGĂ”- reprezinta o raritate prin structura arhitectonică deosebită – prezenţa gradenelor şi a iluminatorului –care dau impresia unei curţi interioare în şcoală. Școala a fost inaugurată în prezența unor oaspeți de seamă, alături de primul director al școlii, Mihai Semenov, se aflau:  Liviu Maior, ministrul învățământului de atunci, reprezentanți ai prefecturii, ai Primăriei, ai Inspectoratului Școlar, ai Universității din Bacău, ai firmei constructoare, Conimpuls, ai cultelor, etc.

Odata intrat în şcoală impresia de nou este predominantă. În cele 16 săli de clasă, 4 laboratoare, 2 cabinete, peste tot mobilier nou adecvat activităţilor şi multă lumină.

În laboratorul AeL, se desfăşoară lecţii moderne care includ utilizarea calculatorului şi internetului.Colectivele de elevi care desfăşoară orele de limbi străine pe grupuri-cursuri intensive, au la dispoziţie cabinetul de limbi moderne dotat cu internet, în laboratorul de chimie au loc lecţiile care cuprind experimente chimice efectuate cu elevi, iar o parte dintre ore se desfăşoară şi  în AeL , iar atunci experimentele sunt simulate pe calculator.

Biblioteca şcolii şi-a îmbogăţit an de an fondul de carte ajungând la peste 13000 de volume.

Cabinetul medical oferă îngrijire medicală zilnic prin asistenta medicală şi 2 zile pe săptămână şi medicul şcolar.

Cabinetul de asistenţă psihopedagogică este deschis 5 zile pe săptămână şi atunci se face consiliere pentru elevi, părinţi, colegi , fie în grup sau individual.

O modernă sală de sport 36mx18m, 2 vestiare bine dotate completează oferta noastră. În curtea şcolii un modern teren de handbal, un teren de volei, altul de fotbal şi groapa de nisip ofera condiţiile pentru desfăşurarea activităţilor sportive.

Cele 38 de cadre titulare în această şcoală , cu o înaltă pregatire profesională şi-au propus următoarele noi proiecte:

        o şi mai mare preocupare pentru asigurarea reuşitei şcolare a elevilor noştri;

        folosirea noilor tehnologii în desfăşurarea orelor de curs;

        popularizarea performanţelor elevilor şcolii;

        modernizarea şi dezvoltarea bazei materiale a şcolii;

        îmbunătăţirea relaţiei elevi-părinţi-educatori şi o mai mare implicare a familie în viaţa şcolii;

        încheierea de noi parteneriate locale, naţionale şi internaţionale;

        continuarea programului ,,ŞCOALĂ DUPĂ ŞCOALĂ”;

        integrarea elevilor cu cerinţe speciale în activităţile şcolii;

        dobândirea Certificatului de Şcoala Europeană.